T.S POWER מובילה בתחום פתרונות להתקנה ושילוב אביזרי חשמל, תקשורת, מים וגז על גבי עמודונים. אנו מספקים את הפתרון המושלם שעמיד בכל תנאי מזג האוויר/נזקים מכניים /קורוזיה.
עמודון לשטחים ציבוריים . ההיבט הבטיחותי חשוב לנו לא פחות מהעיצובי, ואנו מקפידים שהעמודונים באזורים ציבוריים יגיעו עם אפשרות לסגירה ונעילה עם דלת, על מנת למנוע מאנשים לא מורשים גישה לאביזרי קצה כמו כן, חשוב לנו שהעמודון יעמוד בתנאי שטח קשים, כמו בסביבה ימית בעלת מליחות גבוהה. העמודון מעוצב באופן שיתאים לנוף הכללי של הפרויקט, והוא מיוצר לפי שרטוט חשמלי של מתכנן חשמל ולפי דרישות ההגנה החשמלית וההגנה המכנית. העמודון מגיע צבוע בהתאם לדרישת האדריכל.